Home Exposities Werken 2D Werken 3D Edities Toegepaste kunst CV Links Contact

Welkom bij

OPEN FOR ART

Geopend op afspraak (tussen 13.00u en 20.00u) ook op zondag!

voor grafiek en multiples van diverse kunstenaars en originele relatiegeschenken

*** ***

Atelierroute Eindhoven en regio 2016
 
Jaarlijks wordt de Atelierroute Eindhoven gehouden tijdens het 1e weekend van oktober
Kunstenaars stellen hun atelier open van 11.00 uur tot 17.00 uur
Zij willen het publiek vrijblijvend laten kennismaken met de kunstenaar, zijn werk en atelier


*** ***

Informeer geheel vrijblijvend naar de cursus etsen; die individueel en in groepsverband kan worden gevolgd

(zowel voor beginners als voor gevorderden)

*** ***

 

============================================================================================

 

  Liefdessonnetten en Allegorieën                                                                                                                                                       


     De muzen, oorspronkelijk de nimfen die op de Griekse bergen Helicon en Parnassus de
     bronnen beheerden waaruit de inspiratie vloeide, zijn de godinnen van de creatieve inspiratie
     in de beeldende kunsten. Uit een negen nachten lang heimelijk samenzijn van Zeus en
     Mnemosyne werden de negen dochters geboren. Een van hen is Erato, muze van lyriek
     en het minnedicht. Aan de oever van een rivier de lier bespelend en met een putto aan
     haar voeten, nadert het haar toegewijde dier: de zwaan. Als de kunstenaar al door een
     muze ideeën ingefluisterd zou krijgen, dan is het de muze Erato die gehoor geeft aan de
     invocatio van Pieter Alewijns (Eindhoven, 1954).
     De romantische inslag van zijn werk beperkt zich niet tot zijn kunstopvatting of zijn houding
     als kunstenaar, maar ligt juist in het verlengde van zijn karakter en persoonlijkheid.
     De grote, in ets en zeefdruktechniek gedrukte prenten van deze romanticus pur sang verbeelden allegorieën
     waarin traditionele symbolen, zoals de zwaan, transformeren tot mysterieuze gedaantes.
     In de prent ‘Elle était fort déshabillée’zien we een in het water wadende zwaan met de benen van een mens.
     De fabel wil dat de ziel van een dichter na zijn dood in een zwaan huist. En is het niet de over Phaëthon
     rouwende Cygnus die in een zwaan veranderd?
     In weer andere prenten verschijnen diersoorten waarvan Darwin het bestaan niet had durven vermoeden.
     Het zijn hybridische mutanten die de gothic novel sfeer van Edgar Allen Poe’s verhalen ademen.
     De allegorische voorstellingen van engelen, mythologische figuren en andere aan de fantasie ontsproten
     halfwezens worden voorzien van in potlood geschreven literaire of poëtische connotaties.
     Het liefdesgedicht, een van de spiegels van het gemoed, blijkt niet alleen een onuitputtelijke bron
     maar tevens aanleiding voor een perfecte symbiose tussen liefdessonnet en allegorie.

 

 

     Love sonnets and allegories

     The Muses, originally the nymphs on the Greek mountains of Helicon and Parnassus that
     controlled the sources from which inspiration flowed, are the goddesses of the creative
     inspiration in the visual arts. Out of a nine night secret cohabitation of Zeus with
     Mnemosyne nine daughters were born. One of them is Erato, muse of lyrical poetry and
     the love poem. Playing the lyre on the bank of a river with a cherub at her feet she is
     approached by the animal dedicated to her: the swan. If ideas are to be whispered by
     the artist by a muse at all, it is the muse Erato who lends an ear to the
invocation of
     Pieter Alewijns (Eindhoven, 1954).

     The romantic nature of his work is not limited to his conception of art or
     his attitude as an artist, but rather follows naturally from his character and personality.
     This utter romantic’s large illustrations, printed in etching and screen print techniques,
     represent personal allegories in which traditional symbols, a the swan, transforms into
     mysterious figures. In the print ‘Elle était fort déshabillée’ we see a swan wading through
     the water on human legs. Fable has it that a poet’s soul lodges in a swan after his death.
     And isn’t Cygnus, mourning Phaethon, who changes into a swan?

     Again in other prints species of animals appear whose existence Darwin
     would not have dared to imagine. They are hybrid mutants, which breathe the gothic
     atmosphere of Edgar Allen Poe’s stories. The allegorical representation of angels,
     mythological figures and other half-creatures sprouting from the imagination bear literary
     and poetic connotations written in pencil. The love poem, one of the mirrors in the mind,
     not only proves to be an inexhaustible source but also gives rise to a perfect symbiosis of
     love sonnet and allegory.

 

 

 

 

E-MAIL: OPEN FOR ART